Trong nhiều năm liền, Trường Đại học Hà Tĩnh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào. Đây là vấn đề quan trọng có ý nghĩa chính trị, quốc tế sâu sắc.  Nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, đào tạo Lưu học sinh Lào nói riêng là vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu của Trường Đại học Hà Tĩnh trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

 

Toàn cảnh hội nghị

Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2015, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng đào tạo Lưu Học sinh Lào. Tham dự Hội nghị có đông đảo cán bộ, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, quản lý Lưu học sinh Lào.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề về thực trạng hiệu quả, chất lượng đào tạo, quản lý Lưu học sinh Lào, từ đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, quản lý đối với Lưu học sinh Lào học tập tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Các báo cáo trình bày tại hội nghị đều thống nhất các ý kiến:

- Chất lượng đào tạo đối với Lưu học sinh Lào hiện nay nhìn chung còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu;

- Nguyên nhân của thực trạng trên có nhiều, song tập trung vào một số nguyên nhân chủ yếu: đầu vào đối với LHS Lào thấp; rào cản về mặt ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán; thiếu động cơ và thái độ học tập đúng đắn; lúng túng với phương pháp học tập theo tín chỉ; tính nhút nhát, thụ động trong học tập và nghiên cứu …

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, phân tích nguyên nhân, hội nghị đã đề xuất các kiến nghị và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý đối với Lưu học sinh Lào. Trong đó, nổi bật là các ý kiến về tăng cường giảng dạy Tiếng Việt; xây dựng chương trình dự bị đại học; ban hành từ điển thuật ngữ các chuyên ngành; nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của LHS Lào; đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp năng lực, trình độ LHS Lào; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc tổ chức các CLB, các hoạt động xã hội, tình nguyện thu hút  đông đảo LHS Lào tham gia; điều chỉnh chế độ phù hợp đối với giảng viên …

                           TS. Cao Thành Lê kết luận tại hội nghị

 Kết thúc hội nghị, TS. Cao Thành Lê, Phó Hiệu trưởng nhà trường - Chủ trì hội nghị, một lần nữa đánh giá lại tầm quan trọng của việc đổi mới công tác quản lý, giảng dạy đối với Lưu học sinh Lào. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của hội nghị, TS. Cao Thành Lê nhấn mạnh, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ có những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đối với Lưu học sinh Lào.