Thu hút sinh viên giỏi bằng những chính sách ưu đãi

Tác giả Nguyễn Thị Hiền. Posted in Đại học chính quy

Năm học 2014 - 2015, Trường Đại học Hà Tĩnh thu hút được khá nhiều sinh viên giỏi vào học tập tại trường. Sinh viên có điểm đầu vào cao chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với những năm trước đây. Đặc biệt, thủ khoa của ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử đạt 28.5 điểm.

Nhiều hoạt động có tính đột phá ở trường Đại học Hà Tĩnh

Tác giả Phòng Đào Tạo. Posted in Thông tin đào tạo

Sau gần 5 năm thành lập, trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động có tính đột phá với mục đích biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ II, nhiệm kì 2010-1015 đã xác định: “Từng bước nâng cao chất lượng cho các hệ đào tạo.

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Sư phạm Tự nhiên năm học 2012 - 2013

Tác giả Phòng Đào Tạo. Posted in Thông tin đào tạo

Nghiên cứu khoa học, đặc biệt nghiên cứu khoa học của sinh viên, là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trong thời gian vừa qua được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, Khoa Sư phạm Tự nhiên (SPTN) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác NCKH trong sinh viên.