Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Tác giả Nguyễn Thị Hiền. Posted in Bộ GD&ĐT ban hành

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ

cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT

 ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

____________________________________________

Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào

Tác giả Phòng Đào Tạo. Posted in Thông tin đào tạo

Trong nhiều năm liền, Trường Đại học Hà Tĩnh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào. Đây là vấn đề quan trọng có ý nghĩa chính trị, quốc tế sâu sắc.  Nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, đào tạo Lưu học sinh Lào nói riêng là vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu của Trường Đại học Hà Tĩnh trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Thu hút sinh viên giỏi bằng những chính sách ưu đãi

Tác giả Phòng Đào Tạo. Posted in Đại học chính quy

Năm học 2014 - 2015, Trường Đại học Hà Tĩnh thu hút được khá nhiều sinh viên giỏi vào học tập tại trường. Sinh viên có điểm đầu vào cao chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với những năm trước đây. Đặc biệt, thủ khoa của ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử đạt 28.5 điểm.

Nhiều hoạt động có tính đột phá ở trường Đại học Hà Tĩnh

Tác giả Phòng Đào Tạo. Posted in Thông tin đào tạo

Sau gần 5 năm thành lập, trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động có tính đột phá với mục đích biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ II, nhiệm kì 2010-1015 đã xác định: “Từng bước nâng cao chất lượng cho các hệ đào tạo.

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Sư phạm Tự nhiên năm học 2012 - 2013

Tác giả Phòng Đào Tạo. Posted in Thông tin đào tạo

Nghiên cứu khoa học, đặc biệt nghiên cứu khoa học của sinh viên, là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trong thời gian vừa qua được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, Khoa Sư phạm Tự nhiên (SPTN) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác NCKH trong sinh viên.